Wulian Changtai Machinery Manufacturing Co., Ltd.

Công ty TNHH Sản xuất Máy móc Wulian Changtai là nhà sản xuất và nhà máy chuyên nghiệp của Xích xe máy từ năm 1998, 420 428 428H 530 630, v.v.
Sprockets & Chain Kits cũng có thể được cung cấp.
Chúng tôi đã xuất khẩu sang Việt Nam, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Brazil và các nước khác, v.v.
Trang web: http://changtaimach.com/


Category: Thông tin nhà trưng bày