TECH International

1939, TECH International được thành lập ở Johntown, Ohio, Hoa Kỳ, là một trong những công ty lớn
nhất thế giới về sản xuất vật liệu sữa chữa cho ngành lốp. Phát minh đầu tiên công nghệ lưu hóa cho
ngành sữa chữa lốp. TECH International đã tập trung vào dịch vụ Lốp khoảng 80 năm, cung cấp cho
người dùng đầy đủ các dòng sản phẩm từ vật liệu, dụng cụ, thiết bị cho ngành sữa chữa lốp, và những
chương trình đào tạo tốt nhất. Ngày nay, TECH International có 5 nhà máy sản xuất trên toàn cầu, với
hơn 10.000 sản phẩm và có mặt trên 110 quốc gia.

Tech International (SE Asia) Limited
– 999/35 Bangkok Free Trade Zone Project Moo15, Bangsaotong Subdistrict,
Bangsaotong District, Samutprakarn Province, Thailand 10570
– Phone: +84 908693036
– Email: phuc.nguyen@trc4r.com
– Web: www.techtyrevietnam.com or www.trc4r.com


Category: Thông tin nhà trưng bày