Ningbo TRDA Bearing Co., LTD

Vòng bi TRDA là một nhà máy toàn diện tích hợp sản xuất, phát triển và bán hàng, chuyên sản xuất vòng bi trung tâm xe máy có 15 năm kinh nghiệm lịch sử. Mục tiêu của công ty chúng tôi là cung cấp dịch vụ chất lượng và sản xuất các sản phẩm hạng nhất.


Category: Thông tin nhà trưng bày