NINGBO SHENGBANG BEARING CO.,LTD.

Chúng tôi chủ yếu sản xuất vòng bi xe máy 6000、6200、sê-ri 6300、vòng bi động cơ、vòng bi quạt vòng bi rãnh sâu、vòng bi côn và vòng bi chặn gối vòng bi phi tiêu chuẩn. Thị trường chủ yếu: Nga、Đông Nam Á、Ấn Độ、Ý và các quốc gia và khu vực khác. Chúng tôi mong muốn cung cấp các sản phẩm có giá trị chất lượng tốt nhất và các dịch vụ tập trung vào khách hàng.


Category: Thông tin nhà trưng bày