Nhà máy Xinfu Sprocket

Nhà máy Xinfu Sprocket là một công ty chuyên sản xuất bánh xích xe máy. Đây là một công ty tích hợp thiết kế, nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán hàng.


Category: Thông tin nhà trưng bày