Lịch sử Triển lãm Autotech & Accessories

Lịch sử Triển lãm Autotech & Accessories

Autotech & Accessories là triển lãm chuyên ngành lâu đời và uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Công nghiệp Ô tô – Xe máy, Công nghiệp hỗ trợ, Tự động hóa và Chuyển động thông minh. Năm 2021, triển lãm Autotech & Accessories tiên phong tổ chức dưới hình thức trực tuyến và đạt được những kết quả nổi bật.

TẢI BÁO CÁO TRIỂN LÃM

Triển lãm trực tuyến Autotech & Accessories 2021: Tải về

Saigon Autotech 2019: Tải về

Saigon Autotech 2018: Tải về

Saigon Autotech 2017: Tải về

Saigon Autotech 2016:  Tải về

Saigon Autotech 2015: Tải về

Saigon Autotech 2014: Tải về

Saigon Autotech 2013: Tải về

Saigon Autotech 2012: Tải về

Saigon Autotech  2011: Tải về

Saigon AutoTech 2010:Tải về

Hanoi AutoTech 2009:Tải về

Saigon AutoTech 2008: Tải về

Saigon Autotech 2007: Tải về

Hanoi AutoTech 2007: Tải về

Autotech 2006: Tải về