HuZhou Racer Chain Co., Ltd

Huzhou Racer Chain Co., Ltd. đã chuyên sản xuất xích xe máy trong hơn 20 năm, có dây chuyền sản xuất xích phớt dầu hàng đầu thế giới và hàng năm sản xuất 0,3 triệu xích phớt dầu. Công ty luôn tuân thủ tiêu chí “cung cấp xích phớt dầu đáng tin cậy cho xe máy trên toàn thế giới”.
Sản phẩm công ty:Xích truyền động xe máy: 420, 428, 520, 415HO, 428HO, 520HV. Xích cam động cơ xe máy: 25H, CL04, v.v.


Category: Thông tin nhà trưng bày