Desikhan

Các sản phẩm của Desikhan là gói hút ẩm cho đèn, gói hút ẩm có tính năng hiệu suất cao, gói hút ẩm container và gói hút ẩm CCTV  Gói hút ẩm cho đèn duy trì tính năng của đèn trong thời gian dài trong khi kiểm soát độ ẩm của đèn. Gói hút ẩm có hiệu suất cao sản xuất và cung cấp các loại và thông số kỹ thuật khác nhau, có tỷ lệ hút độ ẩm từ 200%đến 450%.Gói hút ẩm dành cho container chuyên về lưu trữ vận chuyển hàng container. Gói hút ẩm CCTV camera quan sát có một đóng góp lớn để bảo vệ trang thái ban đầu của sản phẩm .Khách hàng chính bao gồm Hyundai, kia,SL,LG display, Hyundai mobis,Posco,Samsung .Borgwarner và Novelis. Để làm tốt về sản xuất gói hút ẩm, công ty Desican đang nghiên cứu và phát triển thông qua một viện nghiên cứu trực thuộc  của công ty và sẽ cố gắng hết mình nghiên cứu để cung cấp gói hút ẩm tốt nhất cho cả thế giới trong tương lai


Category: Thông tin nhà trưng bày