Công ty Zhejiang Hengchang Chain

Công ty Zhejiang Hengchang Chain có thương hiệu HCC và  CHC. Chúng tôi có thể sản xuất xích truyền tải, xích băng tải, xích kéo và xích nông nghiệp, xích xe máy, xích ô tô, xích con lăn, xích lá, v.v. chúng tôi cũng có thể thiết kế và sản xuất các loại chuỗi hình dạng đặc biệt theo yêu cầu của khách hàng.


Category: Thông tin nhà trưng bày