Công ty Xiamen Laike

Công ty Xiamen Laike là một công ty con của hợp tác hóa dầu Fujian Laike, ltd. Công ty chúng tôi đã được thành lập vào năm 1976, chúng tôi là nhà sản xuất 100% và tập trung vào chất bôi trơn 40 năm, chúng tôi là một trong những thương hiệu dầu nhờn hàng đầu tại Trung Quốc.


Category: Thông tin nhà trưng bày