Công ty Xe điện Hebei Xinyuzhou

Công ty Xe điện Hà Bắc Xinyuzhou là công ty con của Tập đoàn Hà Bắc Yudea, chủ yếu sản xuất xe điện như xe du lịch điện, xe golf, xe điện, xe điện, xe tải điện mini, xe buýt điện từ 6-12m,


Category: Thông tin nhà trưng bày