Công ty Wuxi Beyond

Công ty chúng tôi đặt trụ sở tại tỉnh Giang Tô, là khu vực kinh tế năng động nhất ở Trung Quốc. Chúng tôi chủ yếu sản xuất xe máy hoàn chỉnh, đèn và đèn lồng, các bộ phận bằng nhựa, vv, và cam kết se phát triển các mẫu xe ô tô mới.


Category: Thông tin nhà trưng bày