CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ JONG LIEN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ JONG LIEN được thành lập vào năm 1989, chủ yếu tham gia vào thương mại quốc tế. Công ty chuyên bán các chất bôi trơn trong và ngoài nước. Năm 2000, công ty thành lập một nhà máy sản xuất để tạo thương hiệu riêng với  khách hàng trong nước. Từ năm 2013, sản phẩm của Jong Lien đã được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc . Chất lượng, tính toàn vẹn và dịch vụ hoàn hảo là mục đích cao nhất của công ty.

 


Category: Thông tin nhà trưng bày