Công ty TNHH phụ tùng xe máy Shuntian

Công ty TNHH phụ tùng xe máy Shuntian được thành lập vào năm 1982, và công ty là một doanh nghiệp chuyên biệt với thiết bị hoàn hảo, công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm sản xuất dồi dào, và công ty đã có một lịch sử hơn hai mươi năm.

Công ty chúng tôi đặc biệt tham gia vào việc sản xuất theo đơn đặt hàng và sản xuất các bánh răng và bánh răng xích có hình dạng đặc biệt, và công ty chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ hoàn chỉnh từ nguyên liệu thô và chế biến đến thành phẩm, trên cơ sở đáp ứng chất lượng và yêu cầu về số lượng, chúng tôi có thể giao hàng nhanh chóng và đúng tiến độ, và các sản phẩm của chúng tôi đã thông qua hệ thống xác thực chất lượng quốc tế ISO 9001: 2000.


Category: Thông tin nhà trưng bày