CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ NINGBO HONGMING

CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ NINGBO HONGMING chuyên nghiên cứu và phát triển phụ tùng ô tô. Công ty có phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ, bộ phận sản xuất và chất lượng. Các sản phẩm được bán trên toàn quốc và được xuất khẩu sang Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Âu và Hoa Kỳ.


Category: Thông tin nhà trưng bày