CÔNG TY TNHH KIM PHÁT

CÔNG TY TNHH KIM PHÁT
Địa chỉ: 64C6 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08 38566335
Fax: 08 39560076

Lĩnh vực kinh doanh:
Đồ chơi điện tử xe hơi, thiết bị đo đạc cho vỏ xe hơi


Category: Thông tin nhà trưng bày