Công ty SUPERIOR CHAIN (HANGZHOU)

Công ty SUPERIOR CHAIN (HANGZHOU) được thành lập vào năm 2012. SCH chủ yếu sản xuất chuỗi ổ đĩa xe máy. Mọi quy trình chi tiết được thực hiện dựa trên các quy trình ‘Chất lượng cao’ và được kiểm soát chặt chẽ để duy trì chất lượng và tính nhất quán của sản phẩm. Chúng tôi cũng có bánh xích xe máy để được kết hợp với chuỗi ổ đĩa trở thành bộ chuỗi ổ đĩa xe máy.


Category: Thông tin nhà trưng bày