Công ty Quốc tế F.R.C.

Bán thiết bị truyền thông, thiết bị đo lường, thiết bị âm thanh
Sản phẩm bảo mật, camera an ninh (như camera CCD)
Sản phẩm điện tử xe hơi
Lập kế hoạch, thiết kế, bán hàng, xuất nhập khẩu các mặt hàng trên

Sản phẩm mới nhất và sản phẩm nổi bật của chúng tôi là FC-DR 212W.
Nổi bật: Sản xuất tại Nhật Bản. Ghi đồng thời (camera trước và camera sau).
Siêu tụ điện. GPS (tùy chọn). Chế độ đỗ xe (tùy chọn).


Category: Thông tin nhà trưng bày