Công ty phụ tùng Max Auto Parts

Max Auto Parts là nhà sản xuất và xuất khẩu giảm xóc xe máy, giày phanh và má phanh hàng đầu. Chúng tôi cũng cung cấp các bộ phận giảm xóc xe máy, bao gồm ống phuộc trước, thanh piston ống nhôm, piston, van cơ sở, phớt dầu, vòng o, miếng chêm, v.v.

Max Auto Part cung cấp một số phụ tùng cho Tenneco, KYB, Yamaha, mục tiêu của chúng tôi là chất lượng Nhật Bản, Giá Trung Quốc.


Category: Thông tin nhà trưng bày