Công ty LUBA Lube

Được thành lập vào năm 2005, Công ty LUBA Lube là một doanh nghiệp phát triển và sản xuất dầu nhờn, một công ty con thuộc sở hữu của U.S.A PITHED Chemicals Group Limited (PICHED). Công ty đã được ủy quyền sản xuất và bán ra thị trường cho 20 nhãn hiệu của PICHED, các sản phẩm bao gồm nhiều loại dầu động cơ cho xe máy, xe ba bánh, ô tô, xe diesel, v.v. Với khả năng sản xuất hơn 100 loại sản phẩm dầu nhờn, LUBA Lube cung cấp giải pháp một cửa cho các dịch vụ OEM. Với 14 năm kinh nghiệm, công ty đã tận tâm sản xuất dầu nhờn cao cấp và cung cấp dịch vụ OEM tuyệt vời


Category: Thông tin nhà trưng bày