Công ty HH Doanh Nghiệp BASET

Công ty HH Doanh Nghiệp BASET được thành lập vào năm 2003, là một hãng sản phẩm Đài Loan, nghiên cứu phát triển dầu nhớt động cơ xe hơi, xe máy bốn thì, đồng thời sản xuất và kiểm tra sản phẩm

Việc kiểm nghiệm sản phẩm của mỗi một hộp dầu nhớt BASET, đổ liệu tự động hóa, kiểm tra thử máy, chúng tôi đều dùng tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất tiến hành thực hiện nhiều khâu kiểm tra.

Dầu nhớt BASET giành được Giấy phép dầu nhớt số 3168 của Hiệp hội Dầu khí Hoa Kỳ (API), và được cấp nhiều chứng nhận sản phẩm SJ, SL, SN.

Tại Đài Loan, dầu nhớt BASET phá tan những thần thoại về hãng sản phẩm nhập khẩu, rất được các xưởng sửa chữa, bảo dưỡng xe hơi, xe máy trong nước tín nhiệm, cũng là hãng sản phẩm được ưa chuộng trong các cuộc thi đua xe máy.


Category: Thông tin nhà trưng bày