Công ty FUJIAN HEXING RUBBER

Nhà sản xuất lốp xe máy, xe đạp, xe điện chuyên nghiệp tại Trung Quốc với kinh nghiệm trên 20 năm. Công ty luôn áp dụng những thiết bị tiên tiến hàng đầu và vật liệu nổi tiếng quốc tế để mang đến chất lượng sản phẩm tốt và ổn định.

Các sản phẩm của công ty: lốp va săm xe đạp, xe điện, xe máy, xe tải…


Category: Thông tin nhà trưng bày