Công ty COCOA

COCOA là một công ty Hàn Quốc sản xuất và bán máy lọc không khí để lắp đặt hệ thống thông gió cho xe. Máy lọc không khí xe của chúng tôi được đặt tên là Luna. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi có hơn 8-10 năm kinh nghiệm về phát triển thiết kế sản phẩm. Chúng tôi nghiên cứu bụi cực nhỏ trong xe hơi nghiêm trọng hơn đường dành cho trẻ em, người già và tài xế. Nghiên cứu này nhằm cải thiện chất lượng không khí của xe và cải thiện bầu không khí bên trong xe. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để có ý tưởng, thiết kế và sản xuất tốt hơn.


Category: Thông tin nhà trưng bày