Công ty CENTER ELECTRONIC CORP.

Center Electronic Corporation là công ty sản xuất đèn chiếu sáng cho ô tô hàng đầu từ năm 1958. Cơ sở sản xuất của chúng tôi sử dụng đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm với kiến thức về sản phẩm tuyệt vời. Từ đó đảm bảo chất lượng hàng đầu của sản phẩm. Việt này được phát triển thông qua việc tuân thủ chặt chẽ các thông số kỹ thuật của sản phẩm và cam kết xuất sắc.


Category: Thông tin nhà trưng bày