Công ty Carex

Carex tạo ra giá trị văn hoá xe ô tô mới.. Carex là công ti sản xuất và phân phối sản phẩm chăm sóc xe ô tô chuyên dụng lớn nhất ở Hàn Quốc, còng ty chúng tôi đang cố gắng hết sức để phát triển sản phẩm mới lạ và độc đáo, cung cấp một cuộc sống thuận tiện và an toàn cho khách hàng.


Category: Thông tin nhà trưng bày