Công ty Bexel

Là công ty đổi mới năng lượng hàng đầu trên thế giới, BEXEL là thương hiệu pin duy nhất tại Hàn Quốc phát triển cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp pin trong nước vào năm 1978. Chúng tôi đang sản xuất kiềm, mangan, niken-hydro, ion lithium, pin công nghiệp, pin quân sự và pin sạc thông qua hệ thống kiểm soát chất lượng và lựa chọn nguyên liệu nghiêm ngặt. Bộ sạc, ESS, v.v.), Di động cá nhân (xe đạp điện, bảng điện, v.v.) và các thiết bị liên quan đến năng lượng khác.


Category: Thông tin nhà trưng bày