Công ty AP Solutions

AP Solutions là một công ty giải pháp tổng thể kỹ thuật hội tụ CNTT.

Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật duy nhất, có khả năng cung cấp dịch vụ tùy chỉnh dưới dạng giải pháp tổng thể một cửa.

Bộ phận R & D của chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong ngành công nghiệp ô tô và hàng không vũ trụ và giúp AP Solutions phát triển cùng với họ. 250 kỹ sư thiết kế trong Bộ phận R & D của chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng và mang lại kết quả tuyệt vời thông qua mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các trung tâm nghiên cứu của khách hàng.

Tại AP Solutions, chúng tôi cố gắng đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng và đưa ước mơ / mong muốn / yêu cầu của khách hàng vào thực tiễn với các dịch vụ chất lượng cao và độc đáo thông qua công nghệ VR (thực tế ảo), cũng như thiết kế ô tô sáng tạo và dịch vụ CAS và CMF.

Nhóm Kỹ thuật Thiết kế Ô tô của chúng tôi cung cấp các giải pháp tổng thể, từ nghiên cứu trọn gói đến xác minh CAE và xây dựng một quy trình đáng tin cậy và chuyên biệt thông qua các dự án phát triển xe tổng thể.

Bộ phận Khu vực Kinh doanh CNTT Hội tụ Kỹ thuật của chúng tôi xây dựng PDM và hiện thực hóa tất cả các hoạt động dịch vụ bền vững của R & D với tư cách là đối tác chính và có khả năng của Dassault Systemes, đồng thời cung cấp phần mềm và phần cứng thông qua các giải pháp PLM.

AP Solutions là một công ty được nhà nước chỉ định có hợp đồng chính phủ cho dự án hỗ trợ nhà máy thông minh, là một trong những dự án cốt lõi cho Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và chúng tôi có các công nghệ CNTT hàng đầu của Hàn Quốc cho PLM, WMS và MES. Tôi không chắc điều này có nghĩa là gì

AP Solutions tin tưởng vững chắc vào suy nghĩ tích cực, sức mạnh của ý chí và tài năng sáng tạo là chìa khóa cho khả năng cạnh tranh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ mang đến sản phẩm giá cả cạnh tranh và giá trị cao cấp để khách hàng không hối hận khi chọn dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.


Category: Thông tin nhà trưng bày