CHONGQING MAOYIMAOJIA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD

CHONGQING MAOYIMAOJIA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD- Chủ yếu sản xuất cung ứng đồng bộ, vòng bi dẫn hướng xe máy, vòng bi chuyển hướng xe máy, (vòng bi phương hướng xe máy, vòng bi áp lực xe máy), vòng bi phi tiêu chuẩn, vòng bi xe ô tô, vòng bi công nghiệp, ống lót bản lề cửa xe ô tô, vòng bi không cần bôi trơn, móc kéo xe ô tô, bộ khung gầm xe ô tô, vòng bi kích nâng ô tô..v..v…

Yêu cầu của khách hàng, là mục tiêu của chúng tôi, chất lượng chính hãng 100%


Category: Thông tin nhà trưng bày