KHAI MẠC TRIỂN LÃM CÒN
logo image

Autotech & Accessories là triển lãm chuyên ngành lâu đời và uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Công nghiệp Ô tô – Xe máy và Công nghiệp hỗ trợ với 17 lần tổ chức. Với 2 hình thức tổ chức: Truyền thống và Trực tuyến, triển lãm Autotech & Accessories 2022 sẽ mang đến trải nghiệm thạm quan và hiệu quả trưng bày tối đa

Download Showkit
  • img
  • img
  • img
  • img
ĐĂNG KÝ GIAO THƯƠNG

Bạn muốn gặp ai?