sài gòn autotech 2017

triển lãm quốc tế công nghiệp ô tô

triển lãm ô tô xe máy

công nghiệp phụ trợ ô tô xe máy

việt nam motorshow 2017
 首页   视频和照片 联系 Atfa tiếng Việt Atfa tiếng Anh Atfa tiếng Trung
更长
DAY
 
 
 
 
 

 
 

091.668.9198
 

 
你喜欢的粉丝专页,不断与有关参展商西贡 AUTOTECH2017 年最新信息更新
在线浏览 : 40
浏览总计 : 789364
 
   视频和照片
 
 
越南亚洲贸易促进与会展股份公司 - ATFA
办事处 : No 88 Pham Ngoc Thach Str, Dong Da Dist, Hanoi, Vietnam.
胡志明市办事处 : 3rd Floor, FOSCO Building, No 6, Phung Khac Khoan Str, ĐaKao Ward, Dist.1. HCMC