Ban tổ chức tại Việt Nam

Ban tổ chức tại Việt Nam

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ:

HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM – VASI

Địa chỉ: Phòng 704, 23 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (84-24) 3936 9593           Fax: (84-24) 3825 3417

Website: www.vasi.org.vn

 

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – VCCI

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: (84-24) 35742022           Fax: (84-24) 35742020

Website: www.vcci.com.vn  

 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI CHỢ & XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Á CHÂU – ATFA

Địa chỉ: 88 Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: (84-24) 3573 6728 – Ext: 10           Fax: (84-24) 3.5736727

Hotline: (+84) 91 353 9198 – (+84) 91 236 9198

Email: info@atfaexpo.vn

Website: www.atfaexpo.vn ; www.tochucsukien.biz.vn