HỘI THẢO

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO
Họ và tên *
Số điện thoại*
Tên công ty *
Hội thảo*

1. Hội thảo “Ô tô “Made in Việt Nam” – Cơ hội phát triển công nghiệp hỗ trợ với các tác động chính sách, rào cản và giải pháp”

Thời gian: 14:00 – 16:30 ngày 23/05/2019

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 2, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM

Chương trình Hội thảo

2. Workshop “Ứng dụng công nghệ thông minh trong dịch vụ dành cho người sử dụng xe”

Thời gian: 14:00 – 16:30 ngày 24/05/2019

Địa điểm: Sảnh chính, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM

Chương trình Hội thảo: