Thông cáo báo chí

 • SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 2016

  SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 2016 BIẾN THÁCH THỨC THÀNH CƠ HỘI Hà Nội ngày 21/02/2016:  Triển lãm Quốc tế về Ô tô, Xe máy, Xe đạp điện và Công nghiệp phụ trợ lần thứ 12 – Saigon Autotech & Accessories 2016 sẽ được tổ chức từ ngày 26 đến 29 tháng 05 năm 2016 tại Trung […]

 • SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 2015

  SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 2015 HỢP TÁC-CHIA SẺ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ VIỆT NAM Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28/5/2015: Triển lãm Quốc tế về Ô tô, Xe máy, Xe đạp điện và Công nghiệp phụ trợ lần thứ 11-Saigon Autotech & Accessories 2015 sẽ được tổ chức ngày 28/05 […]

 • SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 2014

  SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 2014 VỮNG VÀNG PHÁT TRIỂN ĐI TỚI LẦN THỨ 10 Thành phố Hồ Chí Minh, 29/05/2014: Triển lãm Quốc tế về Ô tô – Xe máy – Xe đạp điện và Công nghiệp phụ trợ lần thứ 10 –  SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 2014 do Công ty Cổ phần Hội chợ và […]

 • SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 2013

  SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 2013 TĂNG QUY MÔ & NHIỀU HOẠT ĐỘNG Thành phố Hồ Chí Minh, 30/05/2012: Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Ô tô Xe máy và Công nghiệp phụ trợ lần thứ 9 –  SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 2013 do Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến Thương mại Á Châu […]