sài gòn autotech 2017

triển lãm quốc tế công nghiệp ô tô

triển lãm ô tô xe máy

công nghiệp phụ trợ ô tô xe máy

việt nam motorshow 2017
 首页   视频和照片 联系 Atfa tiếng Việt Atfa tiếng Anh Atfa tiếng Trung
 
 

 
 

091.353.9198
091.668.9198
 

 
 
 
在线浏览 : 95
浏览总计 : 789584
 
参展商

 

Please contact us to get detail information:

 

      ASIA TRADE AND BUSINESS PROMOTION (HOLDINGS) – ATFA

Add.    : 88 Pham Ngoc Thach, Dong Da District, HanoiVietnam

Tel       : (84-4) 3.5736728 – Ext: 11                        Fax         : (84-4) 3.5736727

Email   :  info@atfaexpo.vn           

Website: www.atfaexpo.vn

 

Hotline   :  (84) 91 668 9198

 

 
越南亚洲贸易促进与会展股份公司 - ATFA
办事处 : No 88 Pham Ngoc Thach Str, Dong Da Dist, Hanoi, Vietnam.
胡志明市办事处 : 3rd Floor, FOSCO Building, No 6, Phung Khac Khoan Str, ĐaKao Ward, Dist.1. HCMC