sài gòn autotech 2017

triển lãm quốc tế công nghiệp ô tô

triển lãm ô tô xe máy

công nghiệp phụ trợ ô tô xe máy

việt nam motorshow 2017
 首页   视频和照片 联系 Atfa tiếng Việt Atfa tiếng Anh Atfa tiếng Trung
 
 

 
 

091.353.9198
091.668.9198
 

 
 
 
在线浏览 : 41
浏览总计 : 789365
 
历史&信息

Past Exhibition 


EXHITION

POST SHOW REPORT


AutoTech 2006

DownLoad


AutoTech 2007 (Hanoi)

Hanoi Autotech


Autotech 2007 (Ho Chi Minh city)

Saigon Autotech


AutoTech 2008

DownLoad


AutoTech 2009

DownLoad


AutoTech 2010

DownLoad


Autotech 2011

DownLoad


Autotech 2012

DownLoad


Autotech 2013

DownLoad


Autotech 2014

DownLoad

 

 
越南亚洲贸易促进与会展股份公司 - ATFA
办事处 : No 88 Pham Ngoc Thach Str, Dong Da Dist, Hanoi, Vietnam.
胡志明市办事处 : 3rd Floor, FOSCO Building, No 6, Phung Khac Khoan Str, ĐaKao Ward, Dist.1. HCMC