sài gòn autotech 2017

triển lãm quốc tế công nghiệp ô tô

triển lãm ô tô xe máy

công nghiệp phụ trợ ô tô xe máy

việt nam motorshow 2017
 首页   视频和照片 联系 Atfa tiếng Việt Atfa tiếng Anh Atfa tiếng Trung
 
 

 
 

091.353.9198
091.668.9198
 

 
 
 
在线浏览 : 90
浏览总计 : 789578
 
下载文件

 

 

DownLoad

 

 
SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 2013
General Informations                       DownLoad       

Layout

DownLoad
Gold sponsor DownLoad
Silver sponsor DownLoad
Co-sponsor DownLoad
Register for exhibtors DownLoad
Register for vistors DownLoad
Register for press DownLoad
Exhibition manual DownLoad
post-show report DownLoad

 SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 2012

Post-show report

DownLoad

Some details

See Details

 SAIGON AUTOTECH & ACCESSORIES 2011

Post-show report

DownLoad

Some details

See Details

 SAIGON AUTOTECH 2010

Post-show report

DownLoad

 AUTOTECH 2009

Post-show report

DownLoad

 AUTOTECH 2008

Post-show report

DownLoad

 SAIGON AUTOTECH 2007

Post-show report

DownLoad

 HANOI AUTOTECH 2006

Post-show report

Updating..

 

 
越南亚洲贸易促进与会展股份公司 - ATFA
办事处 : No 88 Pham Ngoc Thach Str, Dong Da Dist, Hanoi, Vietnam.
胡志明市办事处 : 3rd Floor, FOSCO Building, No 6, Phung Khac Khoan Str, ĐaKao Ward, Dist.1. HCMC